close
تبلیغات در اینترنت
آخرین دانه کبریت ...

آخرین دانه کبریت ...

matalebeziba.irمثل کبریت کشیدن در باد


زندگی دشوار است

من خلاف جهت آب شنا کردن را

مثل یک معجزه باور دارم

آخرین دانه کبریتم را

می کشم در باد

هر چه باداباد !
(سهراب سپهری)


[ دوشنبه 14 ارديبهشت 1394 ] [ 16:16 ] [ محمدرضا ]