close
تبلیغات در اینترنت
عاشقانه - 5

عاشقانه

چونان صاعـقـــه ای بر من فرود آمدی

و دو نــیــمـــم کردی

نیمی که دوستت دارد

و نیمی دیگر 

که رنج می برد

به خاطرِ نیمه ای که دوستت دارد ...[ یکشنبه 03 اسفند 1393 ] [ 14:49 ] [ محمدرضا ]

عاشقانه

به موهایت سنجاق بزن بادتحمل این همه پریشانی را نداردمن به باد سوئ زن دارمبه توکه میرسدنسیم میشود[ یکشنبه 03 اسفند 1393 ] [ 14:42 ] [ محمدرضا ]

عاشقانه

 

سالهاست 
 خانه هیچ زنی "مرد" نمی خواهد

همدم میخواهد 
یک دوست میخواهد

که پیرهن گل گلی
و چشم های پرحرف بانو را بفهمد

مرد که در خیابان زیاد است
سالهاست خانه ی زن ها
نیست در جهانی میخواهد


که فقط درک کند
و آغوشش خوب کار کند ...[ یکشنبه 03 اسفند 1393 ] [ 14:37 ] [ محمدرضا ]